Onderhoud/schoonmaak actie Puttens 17 maart 09:00 uur

terug naar overzicht

Zaterdag, 10 maart 2018

Zaterdag 17 maart is er weer de jaarlijkse onderhouds- en schoonmaak actie door HSV leden viswater Puttens. Aanvang 09:00 uur en vele handen maken licht werk! Dit is ter sprake gekomen tijdens de voorjaarsvergadering vrijdag 9 maart in de Akkerschans. Het voltallige bestuur heeft zich herkiesbaar gesteld en dit is goedgekeurd. Helaas was Henk Doddema door ziekte niet aanwezig. Bas Nanninga blijft wel in het bestuur maar doet wel een stapje terug in verband zijn drukke werkzaamheden met Aluvation. Frans Stegeman is gevraagd om de website van de HSV te onderhouden en heeft toegezegd, maar wel met de vraag, dat er ook actief berichten en foto's aangeleverd worden. Ook oude foto's zijn van harte welkom; deze kunnen eventueel gescand worden. Berichten kunnen worden gestuurd naar f.stegeman@outlook.com. Penningmeester Manuela Bolhuis heeft het financieel verslag gepresenteerd en is goedgekeurd. Voor de eerstvolgende kascontrole heeft Jan Bron zich aangemeld en samen met Antjo zullen zij deze taak op zich nemen.